כונן /צורב DVD

בגיטיאם ניתן לרכוש כונני / צורבי DVD של חברות מובילות LG,Samsung , Asus .

כוננים חיצונים ופנימיים.

נגישות