FireWall

חומת אש – FIREWALL

חברתנו מספקת שירותים הכוללים מכירה של רכבי FIREWALL הגדרתם והתאמתם לדרישות הלקוח וטופולוגיית הרשת במגוון רמות שונות . אנו נתאים לכם את הרכיב המתאים ונשלב אותו במערכת הקיימת באירגונכם.

 

למה משמש ה FIREWALL :

הגנה  על רשת המחשבים מפני חדירות זדוניות.

מאפשר חיבור מאובטח לחיבור בין אתרים .

חיבור מאובטח של עובדים מורשים  מחוץ  לארגון.

תאפשר בדיקה לרשת וביצוע ניתוחים טכניים.

מניעת גישה לאתרים או חסימה של תעבורה .

 

נגישות