בדיקת המערכת שלכם

חברתנו מבצעת סקרי אבטחת מידע במגוון רחב של רמות ומציאה פתרונות עבור סגירת הפרצות ובניית תשתית נכונה לעבודה.
ביצוע סקר אבטחת מידע פיזי/לוגי בכל ארגון שתואם להגדרות לעיל עשוי להציג תמונת מראה לארגון כיצד הוא חשוף למידע שקיים בידי כלל ציבור העובדים/מנהלים ובקרב גורמי חוץ אשר משרתים את ציבור מנהלי/עובדי הארגון. 

ביצוע סקר הסיכונים למערכות המחשוב הכולל  את הנושאים הבאים:

 • בדיקת נוהלי אבטחת המידע בחברה ותקינותם.
 • בדיקת אופן ניהול מערך אבטחת המידע בחברה.
 • בדיקת הגדרות מערכות ה- IT בארגון בהיבטי אבטחת מידע.
 • בדיקת תקינות הגדרות מערכות אבטחת המידע(AV, FW, מערכות גישה ועוד).
 • בדיקת חדירות לרשת ומיפוי נכסים.
 • בדיקת התאמת נהלי אבטחת המידע למערכת המידע ויישומם.
 • הכנת מסמך המציג את שלבי העשייה בסקר הסיכונים, ממצאים והמלצות ליישום.

המבדק נועד לספק תמונת מצב של סטאטוס אבטחת המידע של הארגון בהיבט של סיכונים פנים וחוץ ארגוניים. פוטנציאל הנזק העלול להיגרם הן ע''י גורמים עויינים, גורמים תחרותיים, Hackers מזדמנים ועוד.

סקר כולל את הבדיקות הבאות:

     בדיקת מבנה רשת - מעבר על כל מבנה הרשת והבנת הטופולוגיה.     

      פרוט שרתים מרכזיים ברשת - מעבר על השרתים ברשת.

 • בדיקת FireWall
 • אנטי וירס רישתי
 • אנטי וירוס בשרת הדואר
 • Mail Relay מערכת הדואר החיצונית
 • עדכוני אבטחה
 • ציודי תקשורת.
 • גישר מרחוק - גישה לתשתית הארגונית.
 • זליגת מידע - הוצאת מידע מחוץ לארגון
 • מנגנון IPS קיום מנגנון הגנה רישתי
נגישות